Kategori:Arv, testamente och arvsskatt

Samägande av lägenhet i italien. Vilka skyldigheter för arvingar? Italiensk arvsskatt?

Fråga:

Min avlidne pappa ägde tillsammans med sin bror en lägenhet i Italien.
Ärver min mamma min fars andel? Nu ska vi göra själva ägandeöverföringen. Jag undrar vad vi ska tänka på.
Vilka arvsskatter ska betalas i Italien?
Om jag förstår det rätt blir det ingen arvsskatt då värdet understiger en miljon Euro.  Mvh, Frida

Hej, tack för ditt mail. Vad du skrev är korrekt. Om värdet på din pappas tillgångar i Italien inte överstiger en miljon Euro betalar ni inte arvsskatter (i Italien). Glöm inte att om kvarlåtenskapen omfattar även en fastighet så måste man betala vissa skatter vid fastighetsöverlåtelse. Fastighetsregister och alla uppgifter måste uppdateras. Om kvarlåtenskapen i […]

Läs mer

Arvsskatt i Italien – 2017

Fråga:

Arvsskatt i Italien. Vad gäller om jag har tillgångar i Italien när jag avlider?

I Italien betalar man arvsskatt men med några goda undantag. Arvsskatten beräknas av italienska skatteverket (Agenzia delle Entrate) efter att arvingarna, eller ett ombud, har lämnat en bouppteckning (dichiarazione di successione). Bouppteckningen ska skickas in till italienska skatteverket inom 12 månader efter dödsfallet. Skattesatsen varierar såväl med tillgångarna som finns i dödsboet (en progressiv skattesats […]

Läs mer