Äktenskap i Italien med en utländsk medborgare och uppehållstillstånd

> FRÅGA

Hej! Kan en europeisk/svensk medborgare som bor i Italien gifta sig där med en icke europeisk medborgare utan uppehållstillstånd?
Får den blivande icke EU-medborgarens make/maka stanna i Italien efter äktenskapet?
Tar tacksamt emot svar!
Mvh

> SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss här på Italienkonsult med din fråga.
Inledningsvis vill jag säga att dina frågor innehåller många aspekter och kräver ett ganska artikulerat svar som knappast kan ges här i denna form.  Jag ska därför svara generellt genom en tydlig sammanfattning av de viktigaste och praktiska aspekterna som, hoppas jag, kan ge dig mer klarhet i vad som gäller.

Situationen som du har föreslagit kräver lösningen av två aspekter:

 1. Om en europeisk/svensk medborgare kan gifta sig i Italien med en icke EU-medborgare utan uppehållstillstånd i Italien.
 2. Om en icke EU-medborgare får stanna i Italien eller ej efter ett giftermål med en europeisk/svensk medborgare.

1)  ÄKTENSKAP I ITALIEN MED EN ICKE EU-MEDBORGARE

Kan man som europeisk/svensk medborgare gifta sig i Italien med en icke europeisk medborgare (som då inte heller har uppehållstillstånd i Italien)?

Angående att ingå äktenskap i Italien mellan en svensk medborgare och en icke EU-medborgare utan italienskt uppehållstillstånd behöver man överväga olika viktiga faktorer, som till exempel om den svenska medborgaren har hemvist i Italien eller inte, om den blivande maken/makan (icke EU-medborgare) redan befinner sig i Italien, och dessutom om han/hon har ett giltigt svensk uppehållstillstånd eller inget uppehållstillstånd alls.

Dessutom ingås äktenskap i Italien antingen inför italiensk borgerlig myndighet eller inför kyrklig instans.

Om jag förstår rätt handlar det här om att den svenska medborgaren (med hemvist i Italien) vill gifta sig med en icke EU-medborgare (som redan befinner sig i Italien) inför den italiensk borgerlig myndigheten.  Den blivande maken/makan har inga uppehållstillstånd alls.

Det kan i allmänhet sägas att det är möjligt att ingå äktenskap i Italien mellan en svensk medborgare och en icke EU-medborgare, men det är nödvändigt att icke EU-medborgaren uppehåller sig lagligt i Italien. Hur bevisar man ett lagligt uppehälle? Vid uppehåll som inte överstiger tre månader uppvisas uppehållstillståndet till exempel genom inresevisering.

Inför en vigsel i Italien krävs följande dokument:

Du som svensk medborgare folkbokförd i Italien ska bland annat uppvisa:

 • ditt pass
 • ett hinderslöshetsintyg, kallas på italienska ”nulla osta”. Intyget ”nulla osta” utfärdas av svenska ambassaden i Rom. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för dig att gifta dig. Nulla Osta innehåller till exemepel namn, födelsedatum, föräldrarnas uppgifter, medborgarskap, hemvist, civilstånd, etc.

Den blivande maken/makan (icke EU-medborgare) ska bland annat uppvisa:

 • pass
 • födelsebevis från ursprungslandet. Intyget ska också översättas av en auktoriserad översättare till italienska.
 • ett hinderslöshetsintyg (nulla osta) från ursprungslandet. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för den blivande maken att gifta sig enligt lagen i ursprungslandet. Intyget ska också översättas av en auktoriserad översättare till italienska.

Både födelsebevis och hinderslöshetsintyg (nulla osta) ska vara legaliserade eller försedda med apostille-stämpel (apostille gäller bara om länderna har tillträtt Haagkonventionen från 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar).

OBS! Eftersom tillämpningen av bestämmelserna kring vigsel kan variera något mellan olika kommuner i Italien rekommenderas att kontakta vigselförrättaren för information om vilka dokument som krävs för vigsel.

Glöm inte att om makarna och de två vittnena inte kan italienska språket då krävs det en tolk inför vigseln.

 

2)  UPPEHÅLLSTILLSTÅND I ITALIEN FÖR ICKE EU-MEDBORGARE

Får den icke europeiska medborgaren stanna i Italien eller ej efter ett giftermål?

Icke EU-medborgaren får stanna i Italien efter giftermålet men det är nödvändigt att begära uppehållsrätten eftersom man inte får det automatisk. Tillstånden att stanna i Italien kräver vissa förfaranden.

Som jag skrev i den första punkten, under de första tre månaderna i Italien behöver anhöriga som inte är EU-medborgare inget intyg. Efter tre månader måste anhöriga registrera sig hos myndigheterna för att ha rätt att bosätta sig i Italien.

Enligt EU-rätten (DIREKTIV 2004/38/EG) skall uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som är icke EU-medborgare intygas genom en handling som kallas ”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem”. I Italien kallas den handlingen ”carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”.

Enligt artikel 10 av den italienska D. Lgs. 30/2007 kan uppehållskortet för en unionsmedborgares familjemedlem ”carta di soggiorno” fås genom en ansöka till det lokala polishögkvarteret (kallas på italienska Questura). Det finns en ”Questura” i varje italiensk provins.  Uppehållskortet utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in.

Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart. Dessutom medan ansökan handläggs kan dina anhöriga inte bli utvisade om deras visum löper ut.

Uppehållskortet är giltigt fem år (eller för din planerade vistelse om den är kortare). Varje adressändring måste alltid meddelas till myndigheterna.

För att få ett uppehållskort skall polishögkvarteret (Questura) begära att bland annat följande dokument visas upp:

 • din makes/makas giltigt pass;
 • ditt registreringsbevis som EU-medborgare eller annat bevis på att du bor i Italien;
 • bevis på anknytning till dig (t.ex. vigselbevis);
 • övrigt, som till exempel bevis att du har tillräckliga tillgångar och tillgång till boende;

Efter ansökan om uppehållskort är det viktig att registrera din make/maka hos kommunen.

Ytterligare handlingar att göras:

 • italiensk personnummer (codice fiscale). Ansökan görs till det italienska skatteverket (Agenzia delle Entrate);
 • registrera sig för italiensk hälsovård (sistema sanitario nazionale) och välja egen personlig läkare;
 • få ID-kort. Ansökan görs till kommunen.

OBS! Förfarandet är lite annorlunda om äktenskapet ägde rum utanför Italien eller om maken/makan inte befinner sig i Italien.

OBS! Om en svensk medborgare eller den blivande icke/EU-medborgarens make/maka tidigare har varit gift erfordras ytterligare dokument.

 

Sammanfattningsvis:

 • [Steg 1] den svenska medborgaren och icke EU-medborgaren ska gifta sig i Italien (om den blivande make/maka redan befinner sig i Italien);
 • [Steg 2] ansöka om uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem;
 • [Steg 3] registrera din make/maka hos kommunen.

Med vänlig hälsning.
Avv. Alessandro S.

 

Källa:

 • DIREKTIV 2004/38/EG
 • Italiensk D.Lgs. 30/2007
 • Italiensk D. Lgs. 286/1998
 • Italiensk circolare del ministero degli interni n. 19 del 07/08/2009
 • Italiensk Legge 129/2011 
 • Artiklar n. 85-86-87-88-89-116 av italiensk civillagen