Juridisk rådgivning inom italienska rättsområden

JURIDISK ASSISTANS FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG INOM ITALIENSKA RÄTTSOMRÅDEN

Den italienska advokatbyrån Sampaoli har en gedigen erfarenhet och kompetens inom italiensk rätt.
Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom alla typer av juridiska ärenden med anknytning till italiensk rätt, bland annat fastighetsrätt och fastighetsköp, affärsjuridik, tvister, skatterätt, arvs- och gåvorätt, familjerätt, skadestånd, arvsskatt, testamente, kvittning av fordringar och skulder, brottmål och tvister vid italiensk domstol.

Läs mer om våra tjänster

ITALIENSK RÄTT

 

INTERNATIONELL PRIVATRÄTT