Italiensk affärsjuridik

Vi erbjuder juridisk rådgivning och biträde med fokus på italiensk affärsjuridik till små- och medelstora företag inom olika branscher, bland annat:

– bildande av bolag i Italien;
– italiensk bolagsrätt;
– kommersiella avtal;
– italiensk Skatterätt;
– köp av lös och fast egendom i Italien;
– transporträttsliga frågor;
– indrivning av fordringar;
– tvister vid italiensk domstol.

Vi är specialiserade på bildande av turistverksamhet i Italien som till exempel B&B, country house, vingård eller liknande. Vi erbjuder full assistans under hela processen från fastighetsköp till uppstart av företag (skatter, företagsregistrering, momsregistrering osv.).