Arvode

KONTAKTA OSS OCH BERÄTTA GÄRNA OM DITT JURIDISKA ÄRENDE RÖRANDE ITALIEN.
Det första kontakt genom email eller vår webbformulär är alltid utan kostnad.

Beroende på klientens behov erbjuder vi olika arvode, t.ex.:
– löpande arvode per timme;
– fast pris per dag, för ett visst projekt eller för en avgränsad del av ett projekt;
– fast arvode per månad med viss varaktighet (gäller juridiska personer).

Efter det inledande mötet får du en skriftlig offert så att du kan ha en klar bild av situationen och kontroll över kostnaderna innan något beslut. Väljer du då att inte anlita oss för uppdraget, tar vi inte betalt för nedlagd tid.

Om du har en försäkring då kan det användas för att täcka delar eller hela kostnaden kopplad till ditt ärende.

FAST PRIS
För vissa typer av uppdrag föredrar vi erbjuda fast pris som t. ex. assistans vid köp av fastigheter i Italien, upprättande av avtal eller testamente.
Genom ett fast arvode kan vi garanterar att vår klient ska ha kontroll över de totala kostnaderna utan överraskningar.
Fråga oss gärna om fast pris i samband med ditt ärende.

ARVODE PER TIMME
Vår timtaxa är 1 500 kr (inkl. skatter) för privatpersoner. För juridiska personer är timtaxan 2 000 kr (inkl. skatter). Vi debiterar för varje påbörjad halvtimme.
Arvode per timme gäller även biträdet i tvister vid italiensk domstol.

Är du trafikskadad i Italien?
Du som har skadat dig vid en fordonsrelaterad olycka i Italien dina ombudskostnader ska ersättas av trafikförsäkringsbolaget där ditt trafikskadeärende är aktuellt.

OBS
– Vi bekräftar alltid vårt uppdrag för dig i ett skriftligt offert/uppdragsavtal.
– För vissa typer av uppdrag begär vi att klienten ska betala in ett förskott innan vi påbörjar arbetet. Detta förskott kvarstår för slutfakturering och avräknas då mot slutfakturan.

Kontakta gärna oss för vidare information.