Juridisk hjälp vid köp av fastigheter i Italien

KONSULTATION FÖR DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT KÖPA HUS I ITALIEN

Vi erbjuder komplett juridiskt biträde under hela köpeprocessen i Italien, eller bara under en viss del (till exempel vid kontraktsskrivningen).

Vi är svensktalande italienska advokater specialiserade på italiensk fastighetsrätt.
Vårt primära mål är att dina intressen skyddas och att alla juridiska aspekter av din fastighetsköp är korrekta.

Vi kommer genom hela processen att kontrollera att all dokumentation rörande fastigheten är i sin ordning, upprätta ett kontrakt i fullständig säkerhet, hjälpa till med prisförhandlingar, kontakter med alla parter inblandade i försäljningen, betalningsvillkor, etc…

1. Varför anlita en italiensk advokat (avvocato)?
2. Konsultarvode
3. Hur sker kontakt med oss
4. Hur sker vår konsultation

 

1. VÄRFÖR ANLITA EN ITALIENSK ADVOKAT (AVVOCATO)?

Vi är på din sida och framför allt har vi juridisk kontroll på hela köpet.

Många av svårigheterna man stöter på som utländsk investerare i Italien gäller språkförbistringar, lagar och den italienska byråkratin, men också något vi helt enkelt kan kalla ”det italienska sättet att göra”. Allt detta leder till tveksamheter i besluten om att investera. Man vill, med rätta, spara tid och pengar.

Tyvärr är det ganska svårt att skaffa sig en överblick bara genom att använda sig av Internet.
En annan aspekt att beakta är att mäklarens roll i Italien skiljer sig avsevärt från mäklarens roll i Sverige.

Den italienska köpeprocessen kan synas enkel, men i verkligheten är det inte så.
Tyvärr uppmanas vi ofta att lösa problem som orsakas av någons försumlighet under den första fasen av köpet.
De äkta risker vid köpet av ett hus i Italien rör inte logistiken, som till exempel skapa italiensk personnumer eller överföra en handpenning. Den mest riskfyllda fasen är faktiskt innan köparen signerar ett preliminärt kontrakt, då det uppstår situationer som är svåra att förstår och som kan påverka köpet i framtiden (servitut, obehörig byggnad, hypotekslån, utmätning, etc…).

Varje kontrakt och händelse har sina speciella juridiska aspekter och konsekvenser. Innan du betalar och skriver under ett avtal eller kontrakt är det viktig att du alltid får en klar bild av exakt hur affären går till och vad det är du betalar för (skatter, tillkommande kostnader osv.).

Det är därför vår assistans sker under hela köpeprocessen.

2. KONSULTARVODE

Vi erbjuder kostnadsfri preliminär analys av din situation. Kontakta oss och berätta gärna om ditt köp eller önskemål. Vi kommer att skicka ett detaljerad prisförslag.

Vår långa erfarenhet har gjort det möjligt för oss att förbereda ett ”all inclusive” paket av stödtjänster till fast och mycket konkurrenskraftigt pris särskilt avsedd för svenska investerare.

Värför ett fast paketpris?
När man köper hus i Italien vet man sällan hur mycket tid hela köpeprocessen tar. Det kan gälla kontroller, att vända sig till flera kontor (fastighetsregister, banken, skatteverket, etc…), och dessutom måste man också tänka på eventuella förseningar eller oväntade problem med köpet.

Av denna anledning föredrar vi att erbjuda ett fast paketpris som inkluderar allt (assistens på plats, kontraktsskrivning, juridiska kontroller om intäckningar, skapa bankkonto, etc…).
Med ett fast arvode kan vi garantera att vår klient med säkerhet vet hur mycket som spenderas för hela processen.

För kortare konsultationer räknas arvodet per timme.

3. HUR SKER KONTAKT MED OSS

För att förbättra kontakt med våra klienter ordnar vi möte såväl i Sverige som Italien.
Dessutom är vi på plats med dig i Italien under mötet med säljaren och Notarien, eller när situationen kräver det, eftersom vi tror att det är viktigt vi finns vid din sida under de viktigaste faserna av köpeprocessen.

När man inte kan träffas personligen håller vi en kontakt för uppdateringar (tel, skype, etc…).

4. HUR SKER VÅR KONSULTATION

Beroende på dina behov och den konkreta situationen, planerar vi tillsammans ett funktionell köpeplan. Hela köpeprocessen brukas dela upp i flera faser.
Varje fas förklaras skriftlig i detalj så att du har en fullständig bild av vad som kommer att hända och när.
Dessutom ordnar vi köpeprocessen så att det tar minsta möjliga tid så att du inte behöver resa så ofta till Italien, och dessutom fokuserar vi att på att minska alla kostnader.

Kan man få hjälp även när man fortfarande söker efter fastigheten?
Aboslut.
Under denna fasen av köpet letar vi tillsammans efter lämpliga objekt och en plats som lämpar sig för investering. Här kan man till exempel fundera över aspekter som huruvida det rör sig om ett sommarhus, om det är ett hus man vill hyra ut eller om man har ett konkret investeringssyfte. Vi går igenom omgivningarna och väger för- och nackdelar. Vi kommer tillsammans att besöka platserna och prata med ägare och eventuella mäklare om situationen kräver det. Vi hjälper också till i kontakterna med arkitekt eller en annan lokal tekniker om en sådan skulle behöva tillkallas.

Era paketpris inkluderar även hjälp vid förhandling av försäljningspriset?
Absoult.
Förhandlingen är en viktig aspekt av köpeprocessen.
Varje sparad euro kan investeras i renoveringsarbete eller för att betala kostnader på köpet (Notarien, skatter, mäklare, etc.)
Vi känner väldigt bra den italienska fastighetsmarknaden. Dessutom brukar vi göra en allmän sökning för en lyckad förhandling med säljaren.
Ibland tar det tid, men vi har alltid lyckats få bra resultat.

Vad händer under den första fasen av köpet?
När huset är funnet och priset är bestämt kommer vi att finnas med under hela köpprocessen, och därmed hjälpa dig med att öppna bankkonton, skaffa italienskt personnummer, besiktning och upprätta det lämpligaste kontraktet beroende på situationen.
Vi kommer givetvis också medverka vid kontraktsskrivningen hos notarien.
Oftast är köpprocessen uppdelad i två delar. Först betalar man en handpenning för huset eller lägenheten och skriver ett första kontrakt. Under den avslutande delen (som ibland kan ske någon månad senare) betalar man resterande del av det totala priset och skriver under det slutgiltiga kontraktet hos Notarien.
Vi kommer genom hela processen att hjälpa er även med översättningar av alla dokument. Under mötet hos Notarien sitter vi bredvid dig och förklarar vi steg för steg vad som händer och varför.

Sker era assistans även efter köpet?
Efter köpet hjälper vi bland annat till med:
– registrering vid kommunen för betalning av den årliga sopskatten.
– eventuell hemförsäkring;
– registrering av gasanslutning, el- och vattenanslutning, samt internet och telefon;
– hjälp med upprättande av autogiro för betalning av gas, el och vatten;
– hemvist i Italien;
– hjälp med avtal, ansökan om renoveringstillstånd och kontakter med byggföretag vid eventuella renoveringsarbeten.

 

Kontakta oss och berätta gärna om ditt juridiska ärende.
Det första kontakt är alltid utan kostnad.

Berätta gärna om ditt juridiska ärende rörande Italien. Det första kontakt är alltid utan kostnad.