Juridisk rådgivning om italiensk fastighetsrätt

HJÄLP MED FÖRVÄRV ELLER EXPLOATERING AV EGENDOM I ITALIEN.

Intresset för fastighetsinvesteringar i Italien har kraftigt ökat under de senaste 10 åren.

Vi vet att tvivel och svårigheter kan dyka upp när det gäller fastigheter i Italien.
Att få juridisk rådgivning och assistans på plats är ofta oundgänglig inom italiensk fastighetsrätt. Med hjälp av en italiensk advokat kan man undvika kostsamma fel eller juridiska problem.

Italiensk fastighetsrätt är ett specialiserat område för oss. Vi har lång erfarenhet av arbete och processföring inom italiensk fastighetsrätt.
Vi erbjuder professionell rådgivning och hjälp för alla dina bostadsrelaterade behov som kan uppstå när du köper, säljer, hyr eller äger en egendom i Italien.

Vi erbjuder rådgivning i frågor rörande bland annat:

 • köp och försäljning av fastigheter och större fastighetsbestånd;
 • skriftlig offert (offerta), köpeavtal och samäganderättsavtal;
 • skapa italiensk personnummer (codice fiscale);
 • gåva av fastighet;
 • skatterådgivning;
 • bodelning av fastighet;
 • upplösning av samäganderätt till fastighet;
 • hyresfrågor, avhysning av hyresgäster och ockupanter;
 • ansvar för skador i fastighet;
 • utmätning av fastighet;
 • servitutsavtal;
 • tvister om nyttjanderätter och äganderätter.

Köp eller försäljning av fastighet i Italien

Vi biträder dig under hela processen, eller bara under en viss del (till exempel vid kontraktsskrivningen), och vägleda i komplicerade juridiska frågor som kan uppstå avseende begagnade fastigheter, nyproduktion, eventuella inteckningar (hypotekslån, utmätning, etc) eller dolda fel.
Vi kontrollerar att dina intressen skyddas och att alla juridiska aspekter av din fastighetsköp är rätt.

Bor du i en condominium? För dig som bor i en lägenhet som ingår i en ”condominio” erbjuder vi hjälp med de olika ansvarsfrågor eller tvister som finns mellan dig och de andra ägare eller föreningen (condominio).

Kort och långsiktig uthyrning

Vi erbjuder juridisk assistans till innehavare av lokal- och bostadsfastigheter i hela Italien samt till lokalhyresgäster.
Vi hjälper hyresvärdar genom att upprättar hyresavtal enligt italiensk lag och granskar lokala hyresregler.

Vi biträder även hyresgäster i de förekommande tvisterna med hyresvärdar.

 

Byggprojekt

 

Tvister och skador