Internationell arvs- och testamentsrätt

ARV I INTERNATIONELLA ARVSFÖRHÅLLANDEN: ITALIEN – SVERIGE.

Den svenska arvrätten skiljer sig avsevärd när det gäller arvsprocesen jämfört med ett land som Italien. Dessutom är det nödvändigt att ta hänsyn till internationell privrätt och EU-rätt.

När någon avlider och efterlämnar tillgångar i Italien då måste några frågor besvaras.

Ägde den avliden fastigheter i Italien?
Var avliden svensk medborgare men hade hemvist i Italien?
Hade avliden bildat familj där?
Vad händer med bankkontot i Italien?
Finns det något testamente i Italien och/eller i Sverige?
Vilka lagar ska gälla?
Vem ärver tillgångarna?

Det är viktig att tänka på alla juridiska konsekvenser i syfte med äktenskapsförord, arvsrätt, skatter, bouppteckning, arvskifte, lagval och testamente.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och biträde under hela processerna i ärenden som rör internationell arvs- och testamentsrätt (Sverige-Italien) som till exempel:

– upprätta testamente i Italien;
– upprätta testamente med lagval;
– upprätta tilläggstestamente (kodicill);
– arvskifte;
– lagval;
– europeiskt asrvsintyg;
– arvsskatt;
– tvister vid italiensk domstol.