Skadestånd och försäkringsrätt avseende Italien

Har du råkat ut för en skada medan du var på semester i Italien? Eller i handelsförbindelser med ett italienskt företag? Du ska ersättas.

Vi erbjuder juridiskt biträde och rådgivning rörande skadestånd i alla förbindelserna med Italien.
Skadestånd avser ofta personskada, sakskada eller ekonomisk skada.
Vår assistans gäller under hela skaderegleringsprocessen och vid tvister som kan uppstå mellan försäkringsbolag och försäkringstagare eller skadelidande så att du blir rätt behandlad och får rätt ersättning.

Dessutom företräder vi våra klienter (båda privatpersoner och företag) i allmän italiensk domstol i frågor rörande skadeståndsansvar när situationen kräver det.

Vi kan exempelvis hjälpa dig i frågor som rör:

  • ersättning för personskada till följd av trafikolycka i Italien (trafikskadeersättning);
  • skadestånd som uppkommit inom ett kontraktsförhållande med ett italienskt företag eller privat;
  • skadestånd genom någons försumlighet.