Tvister om betalning i förbindelser med Italien

JURIDISK HJÄLP TILL BORGENÄRER ATT DRIVA IN OBETALDA FORDRINGAR I ÄRENDEN AV CIVIL ELLER KOMMERSIELL NATUR.

Har du en faktura som din italienska kund inte betalar?

Vi hjälper privatpersoner och svenska företag att få betalt i handelsförbindelser med Italien.

Till att börja med skickas en påminnelse -”costituzione in mora del debitore”- till den italienska gäldenären. Påminnelsen bidrar till att undvika att din fordran preskriberas.

Om kunden inte då betalar och för att en skuld ska kunna drivas in måste den fastställas genom ett avgörande från italiensk domstol. Domstolsbeslutet, som på italienska kallas ”decreto ingiuntivo”, är ett effektivt och snabbt sätt att angripa gäldenärens tillgångar i Italien.

Vi biträder under hela processen avseende tvister som gäller betalningar och andra typer av fordringar, både i partsförhandlingar och i domstolen.

– – –

*Bra att veta: förordningen (EG) nr 1896/2006 införde ett europeiskt betalningsföreläggande enligt ett gemensamt förfarande.