Arvsskatt i Italien – 2017

> FRÅGA

Arvsskatt i Italien. Vad gäller om jag har tillgångar i Italien när jag avlider?

> SVAR

I Italien betalar man arvsskatt men med några goda undantag.
Arvsskatten beräknas av italienska skatteverket (Agenzia delle Entrate) efter att arvingarna, eller ett ombud, har lämnat en bouppteckning (dichiarazione di successione). Bouppteckningen ska skickas in till italienska skatteverket inom 12 månader efter dödsfallet.

Skattesatsen varierar såväl med tillgångarna som finns i dödsboet (en progressiv skattesats tillämpas) som med arvtagarens släktskap, så att makar eller barn betalar lägre skatt än mer avlägsna släktingar.

OBS! Italienska arvsskatten betalas bara om tillgångarna i dödsboet överstiger ett visst belopp. Detta belopp kallas fribelopp (Franchigia esente). Se tabellen nedan.
Nära släktingar till den avlidne (make/maka och barn) har de högsta fribeloppen enligt italienska lagen.

En kort sammanfattning av arvsskatter i Italien (år 2017):

Släktskapsgrad Fribelopp Skattesats
Make och nära släktingar (t.ex. barn, föreldrar, etc.) 1.000.000 Euro 4%
Bröder och systrar 100.000 Euro 6%
Mer avlägsna släktingar ej fribelopp 6%/8%

* För arvtagare med allvarligt handikapp är fribeloppet (franchigia)  1.500.000 Euro.

Vid fastighetsöverföring betalar man dessutom två skatter: imposta ipotecaria och imposta catastale.

För fastboende (residente) är båda skatterna fasta,
– imposta ipotecaria 200 Euro;
– imposta catastale 200 Euro.
OBS! Skatteresident (fastboende) betyder att arvtagaren måste byta folkbokföringsadress i bostaden inom 18 månader.

Som icke fastboende (non residente) betalar man
– imposta ipotecaria 2% av fastighetens taxeringsvärde;
– imposta catastale 1% av fastighetens taxeringsvärde.

Mvh,
Italienskonsult.se