Samägande av lägenhet i italien. Vilka skyldigheter för arvingar? Italiensk arvsskatt?

> FRÅGA

Min avlidne pappa ägde tillsammans med sin bror en lägenhet i Italien.
Ärver min mamma min fars andel? Nu ska vi göra själva ägandeöverföringen. Jag undrar vad vi ska tänka på.
Vilka arvsskatter ska betalas i Italien?
Om jag förstår det rätt blir det ingen arvsskatt då värdet understiger en miljon Euro.  Mvh, Frida

> SVAR

Hej, tack för ditt mail.
Vad du skrev är korrekt. Om värdet på din pappas tillgångar i Italien inte överstiger en miljon Euro betalar ni inte arvsskatter (i Italien).

Glöm inte att om kvarlåtenskapen omfattar även en fastighet så måste man betala vissa skatter vid fastighetsöverlåtelse. Fastighetsregister och alla uppgifter måste uppdateras.

Om kvarlåtenskapen i Italien omfattar även en fastighet så blir det följande skatter att betala:

ALLMÄN SITUATION (ej hemvist i Italien)

Skatter är följande:
– imposta ipotecaria, 2% av fastighetens taxeringsvärde;
– imposta catastale, 1% av fastighetens taxeringsvärde.

Skattemässiga fördelar*
om arvtagaren ska etablera sin hemvist i den italienska bostaden (eller i kommunen där det ärvda huset ligger ) inom 18 månader;
om arvtagaren inte har någon annan fastighet i Italien som köpts med samma skattemässiga fördel;
om arvtagaren inte ägar en annan fastighet i samma kommun där det ärvda huset ligger;

skatter är följande:
– imposta ipotecaria 200 € (fast belopp)
– imposta catastale 200 € (fast belopp)

* Ej för lyxegendom.

Här nedan följer en kort sammanfattning av skyldigheter som måste utföras:

  • upprätta och lämna en bouppteckning till det italienska skatteverket inom 12 månader efter dödsfallet samt betala skatter för fastighetsöverlåtelse;
  • i samband med bouppteckningen måste ni uppdatera uppgifterna i fastighetsregistret;
  • om din pappa även hade ett bankkonto måste ni visa banken att ni är arvingar så att ni kan flytta pengar till er och avsluta kontot;
  • det är alltid bra att informera kommunen angående fastighetsöverlåtelsen och kontrollera uppdateringen av alla uppgifter kring avfallsskatt;
  • uppdatera era namn på räkningar (el, vatten, gas, etc.).

Avslutningsvis skulle jag vilja betona att arvet (och vem har rätt att ärva) påverkas av vilken lag som ska tillämpas.

Du skrev att din mor ska ärva din fars del. OBS! Det stämmer inte alltid.

I allmänhet ska landets lag där den avlidne hade hemvist vid sin död tillämpas på arvet. Det betyder att om den avlidne hade hemvist i Italien ska italiensk lag tillämpas. Genom ett testamente har man i alla fall möjlighet att välja vilket lands lag som ska tillämpas på arvet.

Om till exempel den italienska lagen ska tillämpas då ska både du och din mamma ärva och inte bara din mamma.

Enlig italiensk lag gäller om arvingarna består av fru och ett barn är laglotten:
– frun ärver 50% av kvarlåteskapen;
– barnet ärver 50% av kvarlåteskapen.

Om arvinga består av fru och två barn är laglotten:
– frun ärver 1/3 av kvarlåteskapen;
– barn 1 ärver 1/3 av kvarlåteskapen;
– barn 2 ärver 1/3 av kvarlåteskapen.