Så slipper du betala italiensk tv-avgift om 90 euro i elräkningen

> FRÅGA

Jag har ingen TV i min italienska bostad men jag har ändå fått tv-avgift i elräkningen. Hur löser man det för att slippa betala avgiften?
Tack, Cecilia

> SVAR

Hej! I Italien används TV-avgift som ett sätt att delvis finansiera RAI (Radiotelevisione Italiana), det vill säga public service (radio och television).

Tv-avgiften är 90 €/år och kallas ”Canone RAI”.

OBS! Från och med juli 2016 betalas TV-avgiften direkt i elräkningen. Det betyder att du kommer att betala avgiften och elen med samma räkningen. Beloppet är uppdelat i 10 månatliga avbetalningar från januari till oktober. Det italienska skatteverket  (Agenzia delle Entrate) kontrollerar alla betalningar.

Så här fungerar det:

  • TV-avgift betalas per hushåll.
  • Det spelar ingen roll om du är skriven i Italien eller inte. Alla som äger ett hus och en tv ska betala avgiften.
  • Man betalar bara en årlig avgift (90/€) även om du äger flera tv-apparater eller flera bostäder i Italien.
  • Du som hyr hus i Italien för en längre period, har en tv-apparat och upprättar ett italienskt elavtal i ditt namn måste också betala tv-avgiften.

Det finns 3 undantag för att inte betala avgiften:
– om man inte äger en tv;
– om man har fyllt 75 år, och har en en årlig inkomst på högst 6 713 euro;
– övrigt (hit räknas bland annat diplomatiska agenter, militärer med icke-italienskt medborgarskap etc.).

Om du inte äger någon tv är det viktigt att du kommunicerar det till det italienska skatteverket. Begäran gör man genom ett pappersblankett som skickas via posten till Skatteverket (glöm inte att även bifoga en kopia av ett dokument som bekräftar din identitet, till exempel ditt pass) eller genom en online-begäran via skatteverkets hemsida (denna tjänst kräver registrering).

OBS! Begäran måste skickas varje år annars får man automatiskt avgiften i elräkningen.

Här kommer ett exempel gällande år 2017/2018.
=> begäran skickad mellan 16 juli 2017 och 31 januari 2018 gör att du slipper betala avgiften för hela år 2018;
=> begäran skickad mellan 1 februari och 30 juni 2018 gör att du slipper betala avgiften för det andra halvåret av 2018 (från juli till december 2018).
Samma tidsfrister gäller för kommande år.

Eftersom avgiften automatiskt är kopplad till elräkningen, finns det risk att du får betala avgiften när du köper hus i Italien, även om du inte äger en tv.  Så om du har köpt ett hus i Italien och upprättat ett elavtal glöm inte att skicka begäran till skatteverket varje år.

Blanketten kallas ”Dichiarazione sostitutiva di non detenzione” och måste den fyllas i med dina uppgifter på första sidan. I Ram-A (Quadro A) på andra sidan uppger du att du inte har en tv.

Här ser du en förklaring om hur blanketten fylls i:Tv-avgift blankett – sida 1 Tv-avgift blankett – sida 2

Här kan du ladda ner blanketten direkt från skatteverket (Agenzia delle Entrate):
>>> ladda ner blanketten i pdf format <<<

Begäran via post måste skickas genom en italiensk REK (posta raccomandata), utan kuvert, till följande adress:
Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat
Sportello abbonamenti tv
Casella Postale 22
10121 – Torino

Jag har försökt att svara på ett enkelt sätt. Om du behöver mer detaljerad information kontakta mig gärna via webbformuläret.
Mvh,
Alessandro S.
– avvocato –