Äga ett eller flera hus i Italien. När det krävs inkomstdeklaration?

> FRÅGA

Om jag äger ett hus i Italien, behöver jag då lämna en inkomstdeklaration till den italienska skattemyndigheten?
Finns det några skillnader om jag äger en eller flera fastigheter? Hur förändras situationen om jag har hemvist i Italien eller inte?
Mvh, R.A.

> SVAR

Ämnet skulle kräva en lång förklaring, särskilt om vi skulle överväga alla enskilda fall även i samband t. ex. med skatteavdrag, extra inkomster genererade i Italien (p.g.a. uthyrning av sin bostad i Italien eller kommersiella verksamheter), hemvist i en annan fastighet än den som ägs. Vi försöker därför att förenkla svaret genom att ge allmän information.

I det här fallet överväger vi också bara privata egendomar, inte uthyrda och inte sådana som anses som lyxbostäder.

Man bör också notera att:

  • bostäder utomlands inte är skattepliktiga för fastighetsskatt i Sverige;
  • varje italiensk fast egendom (hus eller mark) har ett särskild värde enligt fastighetsregistret, det kallas på italienska ”rendita catastale”. Värdet hittar man i fastighetsbeteckningen (visura catastale) eller i köpekontrakt. Det värdet används för att beräkna alla skatter på fastigheter;
  • i Italien ersätter i allmänhet den kommunala fastighetsskatten (IMU) inkomstskatten för fysiska personer (IRPEF) i samband med fastigheter inte uthyrda. Det innebär att när man betalar kommunal fastighetsskatt (IMU) behöver man inte betala inkomstskatt (IRPEF) på fastighetsvärdet och följaktligen, om man inte har andra inkomster förutom fastigheten, behöver man inte heller lämna en inkomstdeklaration till det italienska skatteverket ”Agenzia delle Entrate”.

Som man har angivit i frågan, är det nödvändigt att skilja fall där ägaren har hemvist i Italien från dem som inte har hemvist.

HEMVIST I SVERIGE + inkomstdeklaration i Sverige

Om man äger en eller flera fastigheter i Italien då måste ägaren (eller den som har nyttjanderätten) betala den kommunala fastighetsskatten (IMU) till det italienska skatteverket ”Agenzia delle Entrate”. Det innebär att inga inkomstdeklaration måste lämnas in.

Glöm inte att förutom den fastighetsskatten (IMU) finns det också andra kommunala skatter (TASI och TARI) som ägaren måste betala. Mer detaljer om de årliga fastighetsskatter hittar du på denna artikel >>>

 

HEMVIST I ITALIEN + inkomsdeklaration i Italien

1) En fastighet ägd

Om man äger en fastighet i Italien och är man folkbokförd där, då behöver man inte betala fastighetsskatten IMU och serviceavgiften TASI. Man måste inte heller betala den inkomstskatten för fysiska personer (IRPEF) på fastighetsvärdet.

I praktiken ska värdet enligt fastighetsregistret (rendita catastale) anges i den italienska inkomstdeklarationen, men eftersom lagen i detta fall tillåter att dra av hela värdet från det totala beskattningbara värdet så innebär det att man inte betalar inkomstskatter på fastigheten.

2) Två eller flera fastigheter belägna i olika kommuner

Om man äger till exempel två fastigheter belägna i två olika kommun och man är folkbokförd i en av de två fastigheterna, då är situation som följer:

=> fastighet 1 i kommun A där man är folkbokförd: se punkt 1);

=> fastighet 2 (inte uthyrd) i kommun B: man betalar bara det kommunala fastighetsskatten (IMU) och TASI.  Följaktligen behöver man inte betala inkomstskatten (IRPEF) på fastighetsvärdet.

3) Två eller flera fastigheter belägna i samma kommun

Om man äger till exempel två fastigheter belägna i samma kommun och man är folkbokförd i en av de två fastigheterna, då är situation som följer:

=> fastighet 1 i kommun A där man är folkbokförd: se punkt 1);

=> fastighet 2 (inte uthyrd) i kommun A: i detta särskilda fall gäller inte den allmänna regeln. Det innebär att man måste betala både den kommunala fastighetsskatten (IMU) plus en reducerad inkomstskatt (IRPEF) på taxeringsvärdet (inkomstskatten betalas bara på den 50% av taxeringsvärdet). För mer detaljer om beräkning av skatten rekommenderar vi att kontakta oss direkt eller tar kontakt med en betrodd italiensk revisor.

OBS! Det reducerade taxeringsvärdet måste läggas tillsammans med övriga inkomster. Beroende på nivån av alla inkomster betalar man olika skattesatser (23%, 27%, 38%, 41% och 43%).

 

OBS! Om fastigheten är uthyrd då gäller andra regler och dessutom måste man lämna en inkomstdeklaration i Italien även om ägaren har hemvist i Sverige.