Kostnader att äga och underhålla fastighet i Italien

> FRÅGA

Hej jag undrar hur mycket kostar det att äga och underhålla en fastighet i Italien?
Med vänlig hälsning, Niklas

> SVAR

Hej! Att äga en fastighet i Italien är billigare jämfört med i andra länder. Det beror absolut också på fastighetstyp och läge. Utöver underhållskostnaderna, tillkommer månatliga utgifter (t.ex. räkningar, condominium) och årliga fastighetsavgifter- och skatter som räknas utifrån husets taxeringsvärde.

Nedan följer en kort sammanfattning av kostnaderna:

§ Kommunal fastighetsskatt (Imposta Municipale Unica, IMU)
Varje italiensk kommun beskattar fastigheten med en skatt som kallas ”IMU” och beräknas på taxeringsvärdet som kallas ”valore catastale”, läs mer här om taxeringsvärdet. Denna skatt faktureras två gånger per år, en del i juni och resten i december.

  • Som resident fastighetsägare (residente) i Italien betalar man inte skatten, förutom för lyxegendom, villor och slott.
    OBS! Skatteresident betyder att ägaren måste ha sin hemvist i bostaden. Köparen måste byta folkbokföringsadress inom 18 månader efter köpet. T.ex. om köparen är folkbokförda i Rom men äger ett hus i Florens då måste skatten betalas.
  • Som icke resident fastighetsägare (non residente) betalar man den kommunala fastighetsskatten.
    Skattesatsen varierar mellan olika kommuner. Normalt är den skatten till ca. 1,05% av fastighetens taxeringsvärde.

Byggnadsområdet är beskattat.
Jordbruksmark är beskattad (förutom för jordbrukare).
Kolla på din kommuns hemsida för att se procenten av gällande skattesatser under innevarande år.

 

§ Kommunal serviceavgift (Tassa sui servizi indivisibili, TASI)
OBS! I vissa kommuner betalas inte avgiften.
TASI är en avgift som betalas till kommunen och används av kommunen för att täcka kostnaden för tjänster som gatuvård, offentlig belysning, etc. Avgiften faktureras två gånger per år, en del i juni och resten i december.

  • Som bofast fastighetsägare (residente) i Italien betalar man inte avgiften, förutom för lyxegendom, villor och slott.
    OBS! Skatteresident betyder att ägaren måste ha sin hemvist i huset. Köparen måste byta folkbokföringsadress inom 18 månader efter köpet.
  • Alla icke bofasta (non residente) som äger eller innehar (fastighetsinnehavare) någon egendom i Italien ska betala avgiften till kommunen.

Byggnadsområde är också beskattat, medan jordbruksmark inte är beskattad.
Kolla på din kommuns hemsida för att se procenten av gällande skattesatser under innevarande år.

 

§ Italiensk avfallsskatt på fastighet (Tassa sui rifiuti, TARI)
Du kan välja att betala avgiften i olika delar under året. Betalningsdatumet varierar mellan olika kommuner. Det är också möjligt att betala hela skatten på en gång senast den 16 juni.  Skatten består av två delar, en fast och en rörlig.
OBS! Skatten betalas såväl resident som icke resident.
Vanligtvis finns rabatter i vissa kommuner. Kolla på din kommuns hemsida eller besök din kommuns kontor ”Ufficio Tributi”.

Angående hyrd lägenhet är hyresgästen som betala avfallskatten.
När en egendom är oanvändbar (saknas el, vatten, ruiner, kräver total renovering, etc.) betalar man inte skatten.

OBS! Sedan 2014 har dessa tre skatter grupperats under ett gemensamt namn IUC-IMPOSTA COMUNALE UNICA (enskild kommunskatt) men i praktiken handlar det fortfarande om att det är de 3 skatterna som ska betalas: IMU, TASI och TARI.

 

§ Avgift till bostadsförening (CONDOMINIO)
OBS! Avgiften betalar man bara på vissa italienska lägenheter.
När flera lägenheter ligger i samma bostad oftast finns en bostadsförening ”Condominio” som tar hand om de offentliga delarna av egendomen.  Condominio liknar den svenska bostadsrätten.  Administratören är vald av alla ägare.
Avgiften används för att täcka kostnaden för t.ex. rengöra trädgården och trappan, reparera hissen, betala räkningar, etc.  Avgiften betalas direkt till föreningen.
Varje ”condominio” bestämmer sina regler angående städning, avgiften, periodiska betalningar, etc. Avgiften betalar man oftast en gång per månad.
Inga condominio finns om man äger en villa eller ett radhus/townhouse.

§ Räkningar (el, vatten, gas)
Räkningar betalas för tvåmånadersvis, eller ibland kvartalsvis (t.ex. vatten).

§ Hemförsäkring (eventuellt)
Vi rekommenderar en italiensk hemförsäkring.
Det är viktigt att skydda huset för brand, vattenskada, inbrott och framför allt skador på andra personer om du tänker hyra ut huset eller om du har gäster.
Försäkring brukar kosta från ca. 120 Euro till 300 Euro per år. Det beror på vad som ingår i försäkring och var huset ligger.

§ Övriga kostnader
Hit räknar vi TV, internet, bankkonto, telefon och bil.

Mvh,
Italienkonsult